Domboshava, Zimbabwe

Letní filmová škola v Uherském Hradišti
Africký film - Člověk a příroda – Kanadský film
21.7. - 30.7.2006
Summer Film School in Uherské Hradiště
African Film – Man and Nature – Canadian Film
21 July - 30 July, 2006
http://www.lfs.cz/
CZ 599

No comments: