Praha, Česká republika - Czech Republic

Pražský hrad
Kuronovační klenoty – koruna 14. stol., žezlo a jablko 1. pol. 16. stol.

Prague Castle
Coronation jewels of the Czech kings. CZ 599

No comments: